Oferty pracy

Główne zadania:

 • – Montowanie elementów drewnianych mebla
 • – Wyklejanie elementów składowych mebla
 • – Pakowanie

Wymagania:

 • – Umiejętność pracy w zespole
 • – Doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej – mile widziane
 • – Dyspozycyjność

Oferujemy:

 • – Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • – Atrakcyjny system wynagradzania
 • – Bezpieczne warunki pracy

Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji online lub przysłanie życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego na adres rekrutacja@sitsindustry.pl

APLIKUJ ONLINE

Prosimy wpisanie przez Kandydata do pracy w aplikacji (CV lub liście motywacyjnym) następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez SITS INDUSTRY sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Droga Graniczna 10 na stanowisko pracy, którego dotyczy moja aplikacja do pracy. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych zawartej w ogłoszeniu rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej Administratora www.sitsindustry.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych


W przypadku, gdy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji proszę zamieścić dodatkową klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych na stanowiska odpowiadające moim kwalifikacjom prowadzonych przez SITS INDUSTRY sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Droga Graniczna 10.”


Administratorem danych osobowych Pani/Pana jako Kandydata do pracy jest SITS INDUSTRY sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Droga Graniczna 10. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji w celu oceny posiadanych przez Kandydata do pracy kwalifikacji. Podstawę przetwarzania stanowi art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz zgoda Kandydata do Pracy w zakresie danych osobowych nie objętym Kodeksem pracy . Przewidywane kategorie odbiorców danych, to upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz dostawcy usług IT, a także podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której należy nasza spółka. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do podanych danych osobowych, prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się na stronie www.sitsindustry.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

Główne zadania:

 • – Kontrola jakości materiałów i komponentów do produkcji mebli
 • – Kontrola jakości wyrobów na wszystkich etapach procesu wytwarzania
 • – Kontrola wyrobów gotowych oraz ich magazynowania
 • – Doradztwo w zakresie techniki i jakości wykonywanych operacji technologicznych

Wymagania:

 • – Wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe
 • – Znajomość podstaw rysunku technicznego
 • – Dobra umiejętność obsługi programów MS Office
 • – Komunikatywność, skrupulatność, umiejętność egzekwowania poleceń i pracy w zespole
 • – Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • – Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • – Atrakcyjny system wynagradzania
 • – Bezpieczne warunki pracy

Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji online lub przysłanie życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego na adres rekrutacja@sitsindustry.pl

APLIKUJ ONLINE

Prosimy wpisanie przez Kandydata do pracy w aplikacji (CV lub liście motywacyjnym) następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez SITS INDUSTRY sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Droga Graniczna 10 na stanowisko pracy, którego dotyczy moja aplikacja do pracy. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych zawartej w ogłoszeniu rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej Administratora www.sitsindustry.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych


W przypadku, gdy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji proszę zamieścić dodatkową klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych na stanowiska odpowiadające moim kwalifikacjom prowadzonych przez SITS INDUSTRY sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Droga Graniczna 10.”


Administratorem danych osobowych Pani/Pana jako Kandydata do pracy jest SITS INDUSTRY sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Droga Graniczna 10. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji w celu oceny posiadanych przez Kandydata do pracy kwalifikacji. Podstawę przetwarzania stanowi art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz zgoda Kandydata do Pracy w zakresie danych osobowych nie objętym Kodeksem pracy . Przewidywane kategorie odbiorców danych, to upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz dostawcy usług IT, a także podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której należy nasza spółka. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do podanych danych osobowych, prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się na stronie www.sitsindustry.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

Główne zadania:

 • – Planowanie wymaganych testów
 • – Nadzór nad przygotowaniem próbek do testów w zewnętrznych laboratoriach
 • – Prowadzenie dokumentacji związanej z wynikami testów oraz ich interpretacja
 • – Bieżące informowanie dostawców o zmianach w obowiązujących wymaganiach jakościowych
 • – Nadzór nad tworzeniem i wdrażaniem planów naprawczych po audytach i testach wewnętrznych
 • – Uczestnictwo w audytach zewnętrznych i wewnętrznych, inicjowanie i nadzorowanie działań korygujących po audytach

Wymagania:

 • – Wykształcenie wyższe. Preferowane kierunki: chemia, ochrona środowiska, materiałoznawstwo lub biotechnologia
 • – Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1
 • – Bardzo dobra umiejętność obsługi programów MS Office
 • – Certyfikat wewnętrznego audytora systemów jakości – mile widziany
 • – Prawo jazdy kat. B
 • – Umiejętność współpracy w zespole
 • – Dobra organizacja swojej pracy

Oferujemy:

 • – Atrakcyjne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • – Możliwość rozwoju zawodowego

Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji online lub przysłanie życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego na adres rekrutacja@sitsindustry.pl

APLIKUJ ONLINE

Prosimy wpisanie przez Kandydata do pracy w aplikacji (CV lub liście motywacyjnym) następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez SITS INDUSTRY sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Droga Graniczna 10 na stanowisko pracy, którego dotyczy moja aplikacja do pracy. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych zawartej w ogłoszeniu rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej Administratora www.sitsindustry.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych


W przypadku, gdy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji proszę zamieścić dodatkową klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych na stanowiska odpowiadające moim kwalifikacjom prowadzonych przez SITS INDUSTRY sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Droga Graniczna 10.”


Administratorem danych osobowych Pani/Pana jako Kandydata do pracy jest SITS INDUSTRY sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Droga Graniczna 10. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji w celu oceny posiadanych przez Kandydata do pracy kwalifikacji. Podstawę przetwarzania stanowi art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz zgoda Kandydata do Pracy w zakresie danych osobowych nie objętym Kodeksem pracy . Przewidywane kategorie odbiorców danych, to upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz dostawcy usług IT, a także podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której należy nasza spółka. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do podanych danych osobowych, prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się na stronie www.sitsindustry.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

Główne zadania:

 • – Tworzenie planów produkcji oraz monitorowanie poziomu ich realizacji.
 • – Proponowanie działań mających na celu optymalizację procesów produkcyjnych i logistycznych.
 • – Składanie zamówień na komponenty oraz kontrola ich realizacji.
 • – Monitorowanie stanów magazynowych, analiza potrzeb materiałowych.
 • – Przygotowywanie raportów i analiz.

Wymagania:

 • – Wykształcenie min. średnie. Preferowane wyższe z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.
 • – Minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku – mile widziane.
 • – Dobra znajomość Excel oraz systemów ERP.
 • – Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1.
 • – Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • – Atrakcyjne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • – Możliwość rozwoju zawodowego

Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji online lub przysłanie życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego na adres rekrutacja@sitsindustry.pl

APLIKUJ ONLINE

Prosimy wpisanie przez Kandydata do pracy w aplikacji (CV lub liście motywacyjnym) następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez SITS INDUSTRY sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Droga Graniczna 10 na stanowisko pracy, którego dotyczy moja aplikacja do pracy. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych zawartej w ogłoszeniu rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej Administratora www.sitsindustry.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych


W przypadku, gdy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji proszę zamieścić dodatkową klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych na stanowiska odpowiadające moim kwalifikacjom prowadzonych przez SITS INDUSTRY sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Droga Graniczna 10.”


Administratorem danych osobowych Pani/Pana jako Kandydata do pracy jest SITS INDUSTRY sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Droga Graniczna 10. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji w celu oceny posiadanych przez Kandydata do pracy kwalifikacji. Podstawę przetwarzania stanowi art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz zgoda Kandydata do Pracy w zakresie danych osobowych nie objętym Kodeksem pracy . Przewidywane kategorie odbiorców danych, to upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz dostawcy usług IT, a także podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której należy nasza spółka. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do podanych danych osobowych, prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się na stronie www.sitsindustry.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych