1. SITS Industry sp. z o.o., właściciel serwisu internetowego http://www.sitsindustry.pl, a jednocześnie administrator danych osobowych przetwarzanych w ramach wskazanego serwisu, zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących odwiedzających serwis.

 2. W SITS Industry został wyznaczony Koordynator Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: dawid.szyszka@sitsindustry.pl

 3. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy SITS Industry odpowiedzialni za obsługę serwisu internetowego, podmioty świadczące w tym zakresie usługi na rzecz SITS Industry (np. firmy świadczące usługi Internetu, podmioty udostępniające serwer), oraz spółki z grupy kapitałowej.

 4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych (SITS Industry sp. z o.o.) polegającego na zapewnieniu funkcjonalności serwisu internetowego.

 5. Dane przekazywane przez użytkowników serwisu będą wykorzystane jedynie w celu komunikacji.

 6. Niezależnie od danych osobowych podanych podczas komunikacji, właściciel serwisu może wykorzystać technologie pozwalające na zbieranie niektórych informacji technicznych, takich, jak adres IP użytkownika, typ przeglądarki internetowej oraz używany system operacyjny.

 7. Serwis http://www.sitsindustry.pl zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności – np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies serwisu http://www.sitsindustry.pl

 8. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny dla korzystania z serwisu, a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami).

 9. Właściciel serwisu internetowego zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Właściciel serwisu oraz podmioty obsługujące serwis internetowy gromadzą statystyki odwiedzalności serwisu http://www.sitsindustry.pl

 11. Niniejsza polityka nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności o ochronie konkurencji i konsumentów. W razie sprzeczności postanowień polityki z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień polityki stosuje się te przepisy, a pozostała część polityki pozostaje w mocy.

 12. Dla korzystania z serwisu internetowego http://www.sitsindustry.pl wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz w przypadku części usług czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.