Szczegóły oferty

Główne zadania:

  • – Montowanie elementów drewnianych mebla
  • – Wyklejanie elementów składowych mebla
  • – Pakowanie

Wymagania:

  • – Umiejętność pracy w zespole
  • – Doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej – mile widziane
  • – Dyspozycyjność

Oferujemy:

  • – Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • – Atrakcyjny system wynagradzania
  • – Pakiety socjalne
  • – Bezpieczne warunki pracy
Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji online lub przysłanie życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego na adres rekrutacja@sitsindustry.pl bądź osobiście w siedzibie firmy przy ul. Druga Graniczna 10, 86-300 Grudziądz.


APLIKUJ ONLINE

Prosimy wpisanie przez Kandydata do pracy w aplikacji (CV lub liście motywacyjnym) następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez SITS INDUSTRY sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy
ul. Droga Graniczna 10 na stanowisko pracy, którego dotyczy moja aplikacja do pracy. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych zawartej w ogłoszeniu rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej Administratora
www.sitsindustry.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych
W przypadku, gdy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji proszę zamieścić dodatkową klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych na stanowiska odpowiadające moim kwalifikacjom prowadzonych przez SITS INDUSTRY sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Droga Graniczna 10.”
Administratorem danych osobowych Pani/Pana jako Kandydata do pracy jest SITS INDUSTRY sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Droga Graniczna 10. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji w celu oceny posiadanych przez Kandydata do pracy kwalifikacji. Podstawę przetwarzania stanowi art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz zgoda Kandydata do Pracy w zakresie danych osobowych nie objętym Kodeksem pracy . Przewidywane kategorie odbiorców danych, to upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz dostawcy usług IT, a także podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której należy nasza spółka. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do podanych danych osobowych, prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się na stronie www.sitsindustry.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych